PHU TAXA Jarosław Wendorff, 66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 36

Przedstawiciel: Jarosław Wendorff - właściciel,

www.taxa.swiebodzin.pl