Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych
w Świebodzinie, 66-200 Świebodzin, ul. Świerczewskiego 76a,

Przedstawiciel:  Sabina Orlicka - Dyrektor

www.pzstiz.swiebodzin.pl