GMINA SZCZANIEC

Gmina Szczaniec leży w środkowo-wschodniej części powiatu świebodzińskiego. Jej historia sięga czasów wczesno-średniowiecznych. Badania archeologiczne potwierdzają istnienie słowiańskich  grodzisk w Szczańcu, Myszęcinie, Wilenku. Najstarsze wzmianki pochodzą z dokumentów klasztornych Paradyża.

           Na początku XIV wieku Szczaniec przyłączony został do Śląska i włączony do kasztelani zbąszyńskiej. Do końca istnienia Rzeczpospolitej był miejscowością graniczną. Kanałem Gniłej Obry przebiegała granica Królestwa Polskiego.

           Bogata historia tych terenów pozostawiła po sobie wiele atrakcyjnych zabytków. Z pewnością należą do nich dziś już niestety ruiny XV-wiecznego pałacu. Wartym odwiedzenia jest także kościół św. Anny w Szczańcu, odbudowanym na pocz. XVII w. w stylu późnogotyckim.

          Bardzo ciekawym obiektem jest również pałac, spichlerz i park w Myszęcinie. W nieodległych Ojerzycach znajduje się pięknie odrestaurowany dworek, który obecnie pełni  funkcję komfortowego hotelu. Dogodne położenie komunikacyjne gminy rokuje dobrze na przyszłość i może stać się ważnym czynnikiem jej rozwoju. Przebiegają tędy dwie ważne linie międzynarodowe: linia kolejowa Moskwa - Warszawa- Berlin i trasa E-30 Wschód - Zachód (Warszawa - Berlin). Obecnie gminę przecina autostrada A-2 z komunikacyjnym węzłem w Świebodzinie. Malownicze położenie z pięknymi krajobrazami, lasy obfitujące w skarby natury (flory i fauny), wiele zabytków rozsianych w wielu miejscowościach gminy - to ważne atuty mogące przyciągnąć turystów.

         Atrakcją krajoznawczą i przyrodniczą gminy jest Grodziszcze - rezerwat przyrody położony
w dolinie Leniwej Obry, w którym można znaleźć wiele pięknych zakątków, starych drzew - dębów, grabów, jesionów, wiele gatunków roślin i ptaków podlegających ochronie. We fragmentach wałów wczesnośredniowiecznego grodziska liczne nory borsuków.