Baza
turystyczna

Sprawdź gdzie w regionie możesz się zatrzymać, dobrze zjeść lub zorganizować rodzinny wypad. więcej »

GMINA ŚWIEBODZIN

Będąc w Świebodzinie, koniecznie musimy odwiedzić muzeum regionalne, by poznać bliżej historię miasta i okolic. Świebodzin ma doskonałe warunki, żeby zatrzymać turystę na dłużej. Posiada bazę hotelarską, która zaspokoi oczekiwania każdego, bardzo dobrą bazę sportową, krytą pływalnię z kompleksem rekreacyjnym oraz halę sportową, która umożliwia aktywny wypoczynek. Stara zabudowa uliczek zachęca do spacerów. Szczególnie polecamy spacer ulicą Wałową, która prowadzi wzdłuż fosy i murów obronnych.

            Będąc w Świebodzinie warto również zobaczyć  Figurę Chrystusa Króla, która powstała dzięki wielkiemu zaangażowaniu, nieżyjącego już, ks. prałata Sylwestra Zawadzkiego. Zakończenie budowy figury nastąpiło w listopadzie 2010 roku. Od tego czasu przyciąga tysiące pielgrzymów i turystów;

            Natomiast dla amatorów budowli klasztornych proponujemy odwiedzić Klasztor w Paradyżu-Gościkowie, którego pierwsze zabudowania kościelne i klasztorne wzniesiono ok. poł. XIII w. W XVIII w. przebudowano go w stylu barokowym i klasycystycznym. Bardzo ciekawie wygląda dwuwieżowa fasada kościoła wg projektu Karola Marcina Franza. Obiekt jest otwarty dla zwiedzających – można oglądać kościół, muzeum oraz przyklasztorne ogrody.

           Godne uwagi są również dobrze zachowane zespoły pałacowe w Chociulach, Wilkowie oraz Lubinicku. 

 

 

Ratusz w Świebodzinie

 

 

 

Ratusz miejski istniał prawdopodobnie już w XIV wieku. Po pożarze w 1541 roku odbudowano go w stylu renesansowym z elementami późnogotyckimi, nadając mu kształt, który zachował do dziś. W XIX w. ratusz gruntownie przebudowano. M.in. rozebrano jedną z dwu wież (strażniczą). Budynek zyskał obecny wygląd z charakterystyczną wieżą widokowa oraz bogato zdobioną fasadę zachodnią z herbem miasta. O dawnym rodowodzie Ratusza świadczą zachowane różnorodne sklepienia w piwnicach, w salach Muzeum i pomieszczeniach wieży.

 

 

 Kościół p.w. św. Michała Archanioła

 

 Kościół umiejscowiony został przy północno - wschodnim narożniku rynku. Gotycki trzon kościoła powstał w 2 poł. XV w. Po pożarze trzynawową halę poszerzono, dostawiając czwartą nawę i rząd kaplic. Wnętrze kościoła przykryto w nawach sklepieniem sieciowym, w kaplicach i emporach - gwiaździstym, a w jednej z kaplic rzadko spotykanym kryształowym. W XIX w. obiekt przebudowano (dostawiono kruchtę i przekształcono fasadę zachodnią). Z zabytkowego wyposażenia kościoła zachowała się późnogotycka grupa Ukrzyżowanie (na belce tęczowej) i współczesny jej tryptyk stanowiący część ołtarza, a także szereg obiektów barokowych i rokokowych.

 

 Obwarowania miejskie

 

 Wzniesione zostały na przełomie XIV i XV wieku. Mury obronne okolone fasadą posiadały 12 baszt i 3 bramy. Fragmenty murów oraz trzech baszt z kamienia i cegły znajdują się wzdłuż ulicy Okrężnej, Zamkowej i Parkowej.

 

Zamek w Świebodzinie

 

 Zamek o początkach z XIV w., rozbudowany w XVI w. w oparciu o plan podkowy. W XIX w. przebudowany, obecnie w stanie ruiny. W roku 1489 zamek oblegały wojska węgierskie króla Macieja Korwina. Zajęcie zamku 17.01. przez wojska węgierskie zakończyło panowanie Piastów Śląskich na obszarze świebodzińskim.

 

Wilkowo - Pałac Renesansowy

Wybudowany ok. 1550 r. dla rodziny Waldenburg, przebudowany po 1840 r., piętrowy, na rzucie litery U, kryty dachem mansardowym. We wnętrzu zachowały się bogato profilowane i malowane belki stropowe. Obecnie siedziba Archiwum Państwowego.

 

Klasztor Paradyż w Gościkowie.

Zabudowania klasztorne, obecnie pięknie odrestaurowane, przed wiekami zostały wzniesione przez zakon cystersów w bardzo urokliwym miejscu w dolinie rzeki Paklicy. Miejsce to przed stuleciami musiało być wyjątkowe skoro nadano mu nazwę Paradisus, czyli po łacinie raj. Historia opactwa i klasztoru rozpoczęła się w 1234 w chwili wzniesienia pierwszej kaplicy w obrębie murów dzisiejszego klasztoru.

 

Klasztor prowadziło 12 mnichów i opat. Wieś znana do tej pory jako Goscichowo otrzymała nazwę Paraduis Matros Dei (Raj Matki Boskiej), z czego z czasem utworzona została nazwa polska – Paradyż. Tereny i włości należące do opactwa powiększały się w zawrotnym tempie. W roku 1534
w posiadaniu zakonu znajdował się znaczący majątek: około 21 wsi, co tworzyło powierzchnie 29 482ha i 4000ha lasów. Dawało to opactwu spore dochody, co umożliwiało rozbudowę kościoła
i klasztoru, a także utrzymanie tego. Po latach miejsce zostało opuszczone przez braci cystersów,
a w roku 1836 zapadła decyzja, że zabudowania klasztorne staną się siedziba Królewskiego Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego, gdzie kształcić miałoby się germanizatorów z terenów prowincji poznańskiej. Jednak plan ten nie został wykonany i ostatecznie utworzono tam ośrodek polskości, który zrzeszał mieszkańców tamtejszych terenów. Seminarium funkcjonowało do 31.03.1926 roku. W latach 1922 – 1939 działała w dawnych budynkach klasztornych średnia szkoła ogólnokształcąca.

 

Potem, w maju 1939, otwarty został zakład kształcenia nauczycieli II Rzeszy, a pod koniec II wojny światowej pracowali tu specjaliści Luftwaffe. Opiekę nad przyklasztornym kościołem sprawował niemiecki kapelan.

 

W 1945 r. Paradyż zajęły wojska radzieckie. Utworzyli oni z kościoła i budynków dawnego klasztoru magazyny. 1947 rok to czas, w którym Paradyż należał do zgromadzenia Księży Salezjanów. Wówczas otwarto tu internat dla chłopców. Placówka nie działała jednak długo i dekretem z dnia 26.09.1952 r. powołano Wydział Filozoficzny Gorzowskiego Diecezjalnego Seminarium Duchownego. W 1961r. całe Seminarium Duchowe z Gorzowa Wielkopolskiego przeniosło się do Paradyża.

 

Wtedy rozpoczęto również prace remontowe, co upiększyło i poprawiło stan techniczny budynków pocysterskich. Dziś poklasztorny kompleks to oficjalna siedziba filii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ze względu na swa architekturę, jest to także cel wycieczek krajowych i zagranicznych. Organizowane są tu równie¿ spotkania artystów, polityków, naukowców i duchownych. Klasztor i zabudowania możemy zwiedzać za drobna opłata.
W zamian przewodnik w sutannie oprowadzi nas po terenie i muzeum, opowie ciekawe historie
z dziejów klasztoru. Zabudowania klasztorne bardzo pięknie wyglądają od strony parku i stawów
w ogrodach przyklasztornych. Malownicze okolice zachęcają do wędrówek i spływu kajakiem po rzece Paklicy. Poniżej wsi Gościkowo są rozległe zbiorniki wodne – stawy, a na nich małe wyspy porośnięte trzcina – siedliska wielu gatunków ptaków. W murach klasztoru odbywają się festiwale muzyki dawnej i klasycznej „Muzyka w raju”.

 

Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – rzeźba w Świebodzinie, przedstawiająca Jezusa Chrystusa. Całkowita wysokość pomnika wynosi 36m, z czego 33 m przypada na figurę Jezusa a 3m na wieńczącą pomnik pozłacaną koronę. Pomnik wzniesiony został na liczącym 16,5m wysokości sztucznie usypanym kopcu (łączna wysokość pomnika i kopca wynosi 52,5m). Masa konstrukcji szacowana jest na ponad 440 ton. Koszt całej budowy szacuje się na ok 6 mln złotych, które zostały pokryte z dobrowolnych datków parafian, Polonii amerykańskiej, a także lokalnych przedsiębiorców. Budowla swoim wyglądem nawiązuje do pomnika Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, od którego jest o 3 metry wyższa. Wysokość samej statui wraz z koroną jest aż o 6 m większa (pomnik w Rio de Janeiro liczy 38m, z czego 8m stanowi cokół). W czerwcu 2011 roku w Limie w Peru stanęła podobna, licząca 37m figura Chrystusa Pacyfiku (z czego 22m mierzy statua, a 15 m podstawa pomnika).
Czyli sama statua jest nadal najwyższą rzeźbą przedstawiającą Jezusa Chrystusa na świecie.

 

Przy monumencie zatrzymuje się wielu turystów, którzy wykonują pamiątkowe zdjęcia, a część z nich przemierza również drogę krzyżową usytuowaną w otoczeniu pomnika, a następnie odwiedza pobliskie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

 

 

 

 

 

Atrakcje
turystyczne

Wiele pięknych miejsc,
wspaniałych
architektonicznych zabytków,
szlaki turystyczne i wiele
więcej, Poznaj wszystko,
zachwyć się... więcej »