Nasze Stowarzyszenie zostało powołane do życia w październiku 2013r., a następnie 9 stycznia 2014r. zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000493578 jako – Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna ŚWIEBODA, którego siedzibą jest Ośrodek Martinez mieszczący się w Lubrzy. Jednak od połowy 2014r. biuro stowarzyszenia mieści się przy ul. Okrężnej 5 w Świebodzinie.

 

LOT ŚWIEBODA – to stowarzyszenie, którego głównymi celami są:

 

- promocja regionu świebodzińskiego poprzez wspieranie rozwoju turystyki

- współpraca z Lubuskim Klastrem Turystycznym, a przede wszystkim działanie na jego rzecz, poprzez koordynację jego działań

- kreowanie i upowszechnianie wizerunku LOT ŚWIEBODA jako rozpoznawalnej marki turystycznej, a w jej ramach obszaru Powiatu Świebodzińskiego oraz powiatów i gmin z nim sąsiadujących i współpracujących, jako krainy atrakcyjnej turystycznie w kraju i za granicą

- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości turystycznej

- podnoszenie efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów

- organizowanie i koordynowanie zadań w zakresie realizacji wspólnych imprez turystycznych i rekreacyjnych

- popularyzacja aktywnego uprawiania turystyki kwalifikowanej i ekoturystyki

- rozwijanie i programowanie inicjatyw oraz działań sprzyjających podniesieniu poziomu usług i produktów turystycznych w regionie, Polsce i świecie