………………………………………………………………………………………………

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

 
Telefon alarmowy: 997

 

Telefon: 68 4763611

 ………………………………………………………………………………………………

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarne w Świebodzinie

  
Telefon alarmowy: 998

 

Telefon: 68 3823632

 

………………………………………………………………………………………………

 Pogotowie Ratunkowe

 

Telefon: 999

  

………………………………………………………………………………………………

 Pogotowie Gazowe

 

Telefon: 992

 ………………………………………………………………………………………………

 Pogotowie Energetyczne

 

Telefon: 991