Zapraszamy na wycieczkę niezwykle malowniczą trasą, pełną przyrodniczych i historycznych atrakcji. Szlak łączy Łagowski Park Krajobrazowy z rezerwatem przyrody „Nietoperek” i Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym „Uroczysta MRU”. Trasa przebiega głównie na terenie Powiatu Świebodzińskiego, a także sąsiednich – międzyrzeckiego i sulęcińskiego.

Łagów – tu zaczyna się i kończy trasa „Szlakiem bunkrów i nietoperzy”. Miejscowość znana jest w źródłach historycznych od roku 1299 jako własność rycerska. Przyjęty przez zakon joannitów w roku 1350 do roku 1810 był siedzibą komandorii tego zakonu. Okres znacznego rozwoju przeżywał w XVIII w., stał się wtedy miejscem targowym i nabrał charakteru małego miasteczka. Prawa miejskie posiadał w latach 1808 – 1932. Od początku XX wieku jest znaną miejscowością wypoczynkową.

Kolejną miejscowością jest Sieniawa. Początki sięgają XIII w. W XIX w. powstał tu folwark
z dworskim parkiem, wtedy też zaczęto wydobywać węgiel brunatny. Drewniana wieża neoromańskiego kościoła z 2. poł. XIX w., to pozostałość dawnej świątyni, wzniesionej w 1740r. Większość budynków wsi pochodzi z początku XX w. na okolicznych wzgórzach wypasano owce.

Jadąc w kierunku Boryszyna podziwiać można otwarty krajobraz przypominający pogórze, urozmaicony zadrzewieniem wzdłuż dróg, złoconymi z drzew owocowych, dębów, jesionów oraz czarnego bzu, dzikich róż i tarniny, ważnymi m.in. dla ptaków. Gniazduje tu np. gąsiorek, srokosz i słowik rdzawy. Zarośnięta linia kolejowa Toporów – Międzyrzecz pochodzi z początku XX w. Jeszcze kilkanaście lat temu jeździły tędy pociągi.

Staropole, znane od XIII w., do XIV w. należące do cystersów z Gościkowa. W okr. II wojny światowej w obrębie głównej linii obronnej Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, są w okolicy liczne pozostałości systemu umocnień. Gigantyczne budowle MRU z żelbetonu i stali, powstały w latach trzydziestych ubiegłego stulecia. Po wojnie opuszczone podziemia stały się jednym z najważniejszych w Europie miejsc zimowania nietoperzy. Corocznie od października do kwietnia przebywa tu około 30 tysięcy tych ssaków. Dlatego utworzono tu rezerwat przyrody „Nietoperek”. Teren rezerwatu i jego otoczenie zaliczono do obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Podziemne obiekty można zwiedzać w wyznaczonych do tego celu miejscach i z przewodnikiem. Wejścia na trasy znajdują się w Boryszynie („Pętla Boruszyńska”) oraz Pniewie.

 

Boryszyn, dawna wieś graniczna Wielkopolski, w źródłach historycznych wzmiankowana
w 1303 r., jako własność templariuszy. Po roku 1312 w rękach joannitów. Warto też zwrócić tu uwagę na drewniany kościół o konstrukcji zrębowej, z 1648r. Wieżę dostawiono w 1690r. Wewnątrz zabytkowa baroków-ludowa polichromia i wyposażenie z końca XVII w.